ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2017 г.“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Процедури: