Във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №1/22.01.2015г. В МБАЛ “Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД. са обявени следните свободни работни места за специализанти

  • 1 място за лекар, специализант по „Хирургия“
  • 2 места за лекар, специализант по „Неврология“
  • 2 места за лекар, специализант по „Кардиология“