Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Открита процедура по ЗОП

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0001

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Решение за откриване на процедура204.02 KB03/28/2016 - 15:07
PDF icon Обявление за поръчка753.98 KB03/28/2016 - 15:07
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване491.22 KB03/28/2016 - 15:07
Файл Документация6.88 MB03/28/2016 - 15:31
PDF icon Протокол № 13.2 MB04/28/2016 - 13:38
PDF icon Протокол № 22.21 MB05/11/2016 - 14:41
PDF icon Решение изпълнител1.64 MB05/18/2016 - 14:27
PDF icon Договор с "Медис" ЕООД10.25 MB06/24/2016 - 10:33
Процедури: