Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

Процедури: