Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД".

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0006

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Относно промяна в датата за отваряне на заявленията за участие/офертите на кандидатите/участниците в настоящата обществена поръчка и на основание чл. 53 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на заявленията за участие/офертите на кандидатите или участниците ще се извърши на 21.09.2016 год. (Сряда) от 11:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД на адрес: гр.Пловдив, бул."Никола Вапацаров" № 9

СЪОБЩЕНИЕ от 17.10.2016 г.: Ценовото предложение на допуснатите участници да бъде отворено на 20.10.2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

СЪОБЩЕНИЕ от 26.10.2016 г.: С настоящото Ви уведомявам, че на 01.11.2016 г. (Вторник) от 11:00 ч., в административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9, ще бъде проведен публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по позиция № 129 - Diltiazem tabl.60mg, тъй като еднаква доставна цена се предлага в две оферти.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Решение за откриване на процедура3.56 MB08/30/2016 - 13:40
PDF icon Обявление за поръчка6.68 MB08/30/2016 - 13:40
Файл Документация170.77 KB08/30/2016 - 13:40
PDF icon Отговор Изх. № 1234 от 16.09.2016 г.682.45 KB09/16/2016 - 14:38
PDF icon Решение № 1940/17.09.2016г.922.47 KB09/17/2016 - 13:36
PDF icon Протокол № 12.67 MB10/06/2016 - 11:31
PDF icon Протокол № 21013.89 KB10/17/2016 - 10:11
PDF icon Протокол № 3911.57 KB11/17/2016 - 15:50
PDF icon Доклад745.9 KB11/17/2016 - 15:50
PDF icon Решение № 2313 от 14.11.2016 г.667.21 KB11/17/2016 - 15:50
PDF icon Решение № 2350 от 17.11.2016 г.1009.7 KB11/17/2016 - 15:50
PDF icon Договор с "Б. Браун Медикал" ЕООД1.04 MB01/19/2017 - 13:18
PDF icon Договор с "Медекс" ООД1.09 MB01/19/2017 - 13:18
PDF icon Договор с "Медофарма" ЕООД580.05 KB01/19/2017 - 13:18
PDF icon Договор със "Софарма Трейдинг" АД1.11 MB01/19/2017 - 13:18
PDF icon Договоро с "Търговска лига - Национален аптечен център" АД1.13 MB01/19/2017 - 13:18
PDF icon Обявление за сключен договор8.76 MB01/18/2017 - 09:53
Процедури: