Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД по обособени позиции

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД по обособени позиции”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0007

Процедури: