Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2018-0001

Прикачен файлРазмер
PDF icon Решение2.84 MB
PDF icon Обявление9.13 MB
Файл Документация15.92 MB
Package icon ЕЕДОП88.02 KB
PDF icon Протокол № 12.9 MB
PDF icon Протокол № 21.39 MB
Процедури: