Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ „Св.Пантелеймон”-Пловдив”

ВЪЗЛОЖЕНА Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ  „Св.Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД 

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049100 на 17.12.2015г.

Процедури: