Лабораторни реактиви

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0003

СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми участници, на 05.12.2017 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място предложения по номенклатурни единици №  25, 26, 27, 30, 31, 42, 55,144, 272, тъй като е налице повече от една идентична цена в две оферти.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Решение за откриване на процедура3.09 MB09/27/2017 - 15:41
PDF icon Обявление за поръчка4.76 MB09/28/2017 - 11:32
Файл Документация294.72 KB09/27/2017 - 15:41
PDF icon Разяснения по постъпило запитване1.18 MB10/13/2017 - 11:38
PDF icon Протокол № 14.82 MB11/10/2017 - 12:55
PDF icon Протокол № 2873.12 KB11/20/2017 - 14:48
PDF icon Протокол № 36.69 MB12/07/2017 - 13:11
PDF icon Протокол № 46.26 MB12/11/2017 - 09:31
PDF icon Решение № 2765 от 14.12.2017 г.5.9 MB12/15/2017 - 10:52
PDF icon Договор с "Аквахим" АД629.47 KB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Бг Мед" ЕООД4.07 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД1.27 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Диасистемс" ЕООД 1.44 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Елит Медикал" ООД 1.89 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Елпак-Лизинг" ЕООД2.23 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с „Инфомед” ЕООД679.21 KB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с „Интер Бизнес 91” EООД722.34 KB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД5.67 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Перфект Медика" ООД1.82 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Ридаком" ЕООД2.17 MB04/18/2018 - 13:34
PDF icon Договор с "Топ-Диагностика" ООД1.47 MB04/18/2018 - 13:34
Процедури: