Отделение по Физиотерапия и Рехабилитация – ОФРМ

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Диагностика и физикална терапия и рехабилитация

  • При първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
  • При болести на централна нервна система;
  • При болести на периферна нервна система;
  • При болести на опорно-двигателен апарат;
  • След инфаркт на миокарда;
  • След сърдечни операции ;

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Осъществява консултативна дейност :
По всички клинични отделения в МБАЛ
В приемен кабинет
В ОФРМ работят : лекари със специалност, кинезитерапевт, мед. сестри, рехабилитатора и санитари.

 

Началник отделение – д-р Хариета Елкова д.м.

д-р Хариета Елкова, дм – Началник ОФРМ.
През 1994г. завършва медицина във ВМИ Пловдив. Работи последователно като физиотерапевт в СКК Нареченски бани,V-та Поликлиника Пловдив и ОФРМ МБАЛ”Св. Пантелеймон” Пловдив.През 2003г. придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина . От 2004г. е Началник на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина. През 2009г. завършва магистратура - Здравен мениджмънт.
През 2015г – присъдена ОНС Доктор по физиотерапия, курортология и рехабилитация
Има завършени курсове по:
- Физикална и рехабилитационна медицина
- Екстензионна терапия
- Лазертерапия
- Постизометрична релаксация
- Класическа електродиагностика и електростимулация
-Мануална медицина
 

 

Ординатори

  • д-р Диана Русева-има специалност Физикална и рехабилитационна медицина, завършени курсове- Мануална терапия, Лазер терапия, Класическа електродиагностика, Рефлексотерапия, Постизометрична релаксация, Инфилтрационна терапия и др.
  • д-р Йосиф Пехливанов- има специалност Физикална и рехабилитационна медицина, завършени курсове- Мануална терапия, Лазер терапия, Класическа електродиагностика, Рефлексотерапия, Инфилтрационна терапия,Рехабилитация при ДЦП и др.
  •  д-Василена Костова – специализант Физикална и рехабилитационна медицина

 

Отделението разполага с легла за лежащо болни в стационара.Приемаме за лечение болни по КП :
КП 261 – Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП 262- Заболявания на Централна Нервна Система (ЦНС)  – след понесен  мозъчен  инсулт, MS, Болест на Паркинсон и др.,
КП 263 - Заболявания на  Периферна Нервна Система – Увреждания на междупрешленните дискове с радикулопатия, Увреждания на периферни нерви, след операция на дискови херний на различни нива и др.,
 КП 264 - След Миокарден  инфаркт или сърдечни операции и др.
КП 265 - Заболявания на Опорно двигателния апарат – дегенеративни и /или ортопедични и травматологични като Коксартроза, Гонартроза и т.н.,  състояния след счупвания, след алопластика на тазобедрена или колянна става, след травми на мускули и сухожилия и др.,
Използват се основно средствата на физикалната и рехабилитационна медицина – кинезитерапия, светло и електролечение, термотерапия и др., като при нужда се комбинират с медикаментозна терапия, в зависимост от състоянието на пациентите.
Отделението е обезпечено с апаратура – отговаряме на медицинския стандарт на специалността за 2-ро ниво на компетентност.
Болницата приема болни от цялата страна с направление за хоспитализация (Направление № 7), епикриза и/или амбулаторен лист от преглед при ОПЛ или специалист (според изискванията на НЗОК), след предварителен медицински преглед в приемно-консултативния кабинет и определена дата за планов прием.
При нас могат да се лекуват и пациенти амбулаторно (извънболнично) насочени от ОПЛ или друг специалист (бланка №3) .