Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0003

 

СЪОБЩЕНИЕ

Отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници ще се извърши на 18.07.2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД на адрес: гр.Пловдив, бул.”Никола Вапцаров” № 9 - Конферентна зала.
Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Решение за откриване на процедура3.66 MB06/07/2016 - 16:02
PDF icon Обявление за поръчка6.34 MB06/07/2016 - 16:02
Файл Документация102.08 KB06/07/2016 - 16:02
PDF icon Протокол № 12.78 MB07/12/2016 - 13:30
PDF icon Протокол № 21.79 MB07/12/2016 - 13:30
PDF icon Протокол № 31.76 MB07/20/2016 - 09:14
PDF icon Доклад881.49 KB07/20/2016 - 09:14
PDF icon Решение № 14661.57 MB08/15/2016 - 09:01
PDF icon Договор с "Надежда 2000" ЕООД313.88 KB09/26/2016 - 10:31
Процедури: