ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0008

СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми участници, на осн. чл. 58, ал.3 ат ППЗОП, Ви уведомявам, че на 20.02.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, находяща се на адрес: гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9 ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Решение за откриване на процедура2.6 MB12/21/2017 - 11:52
PDF icon Обявление за поръчка4.61 MB12/21/2017 - 11:52
Файл Документация2.85 MB12/21/2017 - 11:52
PDF icon Протокол № 12.9 MB02/12/2018 - 13:36
PDF icon Протокол № 21.28 MB02/19/2018 - 09:16
PDF icon Протокол № 3944.5 KB02/20/2018 - 13:06
PDF icon Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 1.72 MB05/20/2019 - 10:24
PDF icon Решение № 652 от 21.02.2018 г.922.23 KB02/21/2018 - 12:41
PDF icon Договор676.8 KB04/18/2018 - 13:11
Процедури: