ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0008

 

Процедури: