ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0008

СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми участници, на осн. чл. 58, ал.3 ат ППЗОП, Ви уведомявам, че на 20.02.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, находяща се на адрес: гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9 ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 

Процедури: