Обяви

Доставка на лекарствени продукти

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Изпиране на болничното бельо

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането но МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Изпиране на болничното бельо

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането но МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2017 г.“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

На 16.05.2016 г. (понеделник) от 14:00 часа, в административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9 ще бъде проведен публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по позиция № 17, тъй като еднаква цена се предлага в две оферти.

Страници