Обяви

Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

На 16.05.2016 г. (понеделник) от 14:00 часа, в административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9 ще бъде проведен публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по позиция № 17, тъй като еднаква цена се предлага в две оферти.

Страници