Рентгенова тръба

Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16“

Описание: Предметът на обществената поръчка е: "Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16", който влкючва: Доставка на нова рентгенова тръба; Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител; Монтаж на новата рентгенова тръба; Настройка, калибриране и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф; Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0002

СЪОБЩЕНИЕ от 06.07.2017г.: Ценовото предложение на допуснатия участник ще бъде отворено на 10.07.2017г. (понеделник) от 11:00 часа в конферентната зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Решение за откриване на процедура3.05 MB06/13/2017 - 11:23
PDF icon Обявление за поръчка6.65 MB06/13/2017 - 11:23
Файл Документация144.29 KB06/12/2017 - 14:50
PDF icon Протокол № 12.43 MB07/06/2017 - 09:03
PDF icon Протокол № 21.22 MB07/11/2017 - 11:17
PDF icon Решение за определяне на изпълнител829.08 KB07/12/2017 - 09:21
PDF icon Договор1.04 MB09/01/2017 - 10:07
Процедури: