Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ПРЕКРАТЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051333 на 15.03.2016г.

Процедури: