„Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0006

СЪОБЩЕНИЕ от 28.11.2017 г.: Уважаеми участници, отварянето на постъпилите офертите по процедура с предмет:  „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”​ ще се осъществи на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, находяща се на адрес: гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9.

СЪОБЩЕНИЕ от 05.01.2018 г.: Уважаеми участници, на осн. чл. 58, ал.3 ат ППЗОП, Ви уведомявам, че на 09.01.2018 г. от 11:00 ч. в административната сграда, кабинет "Н-к Договорно правен" ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните номенклатурни единици: № 1 Абокати двупътни №14 G, № 16 Игли еднократни №18G х100бр., № 126 Спринцовка еднократна двукомпонентна 10мл., № 127 Спринцовка еднократна двукомпонентна 1 мл. инсулинова без игла, № 128 Спринцовка  еднократна двукомпонентна 20мл. без игла, ф Спринцовка еднократна двукомпонентна 2мл. без игла, № 167 Затворена с-ма - Вакуумна епруветка за взимане на венозна кръв, с ЕDTA за кръвна картина - 2 ml - 3 ml, № 169 Затворане с-ма - Вакуумна епруветка за взимане на венозна кръв за биохимия, с клот активатор - 4 ml, № 172 Игли за Вакуумни епруветка 20G, 21G, 22G и № 176 Холдер стандартен за вакуумна епруветка 

Процедури: